Gyülekezetünk Dunántúl egyik legnagyobb, ezen belül Somogy messze legnépesebb református közössége. Nyilvántartott gyülekezeti tagjaink száma megközelíti a 3500 főt.

Gyülekezeti életünk központi eseményei természetesen az istentiszteletek, melyek állandó helyszínei templomunk, lakótelepi gyülekezeti helyiségünk, Toponár városrészi istentiszteleti helyünk az ottani Idősek Házában, idősotthonaink kápolnája, kercseligeti szórványunkban a Polgármesteri Hivatal épülete, valamint a két, nem egyházi fenntartású kaposvári idősotthon (Liget Otthon, Pannon Otthon).

A vasárnapi templomi istentiszteleteknek van Kaposváron egy sok év alatt kialakult sajátos rendje: minden hónap első vasárnapján úrvacsorai istentiszteletet tartunk, a második és negyedik vasárnapon családi istentiszteletre várjuk gyülekezetünk tagjait és az iskolánkhoz kötődő családokat (a hónap második vasárnapja az alsó tagozatos, a negyedik vasárnap pedig a felső tagozatos és gimnazista gyermekeink családi alkalma), a harmadik vasárnapra pedig a kereszteléseket igyekszünk koncentrálni. A templomi alkalommal egy időben minden vasárnap tartunk gyermek-istentiszteletet is a kisebbeknek.

Kaposváron, ha nem is a hagyományos formában, a hét minden napján vannak „reggeli könyörgések", egyrészt az iskolában (lelkészek és hitoktatók szolgálatával), másrészt idősotthonainkban (lelkészek szolgálatával).

Fontos eseményei életünknek a különböző gyülekezeti csoportokban folyó munka: hétfőn bibliakörbe és a „Kilátó" csoportba várjuk az érdeklődőket, kedden nőszövetségi csoportjaink, szerdán énekkarunk és a „Jó Pásztor" csoport, valamint a „Károli Kör" összejövetelei vannak. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy gyülekezeti kiscsoportjaink tovább szaporodjanak!

Nagyon komoly kihívást jelent gyülekezetünknek a hitoktatás megszervezése és rendben történő lebonyolítása. Könnyebb a helyzet a református iskolában, ahol mintegy 400 diákunk részesül református hitoktatásban (lelkészek és hitoktatók közreműködésével), sokkal nehezebb azonban a városi iskolákban, ahová mintegy 100 tanulónak kell elvinnünk az örömhírt (három munkatársunk végzi ezt a szolgálatot).

Évenként ismétlődő alkalom a Balatonfenyvesen szervezett nyár eleji hittanos táborunk, valamint a Kárpát-medencei Magyar Református Fiatalok Találkozója (ez utóbbi valóban Kárpát-medencei ölelésű, nyaranként közel 300 részvevővel). Ugyancsak rendszeresek szeretetvendégségeink, és nem csak nyugdíjasainknak szervezett gyülekezeti napjaink.

A lelkészi szolgálatokat ez idő tájt három lelkipásztor végzi. Mellettük gyülekezeti munkás, hivatali munkatárs és hitoktató-tanítók tevékenykednek azért, hogy gyülekezeti életünk elevensége ne csak megmaradjon, hanem tovább is fejlődjön, és minden „ékesen és szép rendben" történjék.